“Digikert” Dédanyáink kertje a XXI. században

Digitális Témahét 2017

Digitális Témahét 2017

Számolunk

Számolunk

A felsőrajki Suli Harmónia Általános Iskola 6. és 7. osztályos tanulói A Digitális Témahéten a „Digikert” Dédanyáink kertje a XXI. században című projekten dolgoztak. Iskolánk egy kistelepülési 74 tanulós kisiskola. A projekt ötletét iskolakertünk adta, amely már évek óta parlagon hever. Az idén szerettük volna újra művelés alá vonni, hiszen egy kertet rendkívül sok módon kapcsolhatunk be az oktatási-nevelési folyamatba.

Így a Digitális Témahétre készült projektünk központi témája a zöldségeskert tervezése volt.

A projektet két osztály közös munkájával valósítottuk meg, munkájukat 3 pedagógus segítette. A munka előkészítése során a gyerekek párokat alakítottak, a párok kiválasztottak egy-egy konyhakerti növényt. Egy mindmap közös elkészítésével körüljártuk, hogy mi mindent tudhatunk meg egy növényről. Megismerkedtünk a padlet és a QR kód generátor használatával.

 

A valódi projektmunka 3 napos volt. Az 1. napon a párok a kiválasztott zöldségükkel kapcsolatban információt gyűjtöttek. A témát a mindmap adta ötletek alapján nagyon sok oldalról körüljárták, információt kerestek az éghajlati, talaj igényüktől elkezdve sokoldalú felhasználásukig. Irodalmi, zenei  alkotásokat kerestek, felkutatták származásukat, recepteket gyűjtöttek konyhai felhasználásukkal kapcsolatban. Kutattak gyógyhatásukról. A munkához elsődleges forrásként az internetet használták, persze azért előkerültek a tankönyvek is.

Az összegyűjtött információt páronként közös padlet (www.padlet.com) felületre rendezték. Mivel mindenki a saját számítógépén dolgozott, valódi online együttműködés alakult ki a párok között.

Padletet szerkesztünk

Padletet szerkesztünk

A 2. napon az elkészült padletekhez a párok ellenőrző kérdéseket alkottak, amelyekhez QR kód generátor segítségével kódokat szerkesztettek.

A gyerekek megismerkedtek egymás munkájával, áttanulmányozták, véleményezték őket. Szavaztak a legjobb padletre (szempontok: mennyire látványos, ötletes, közérthető módon tartalmaz információt)

Közben megkezdődött a kertünk megtervezése. Az iskolakertben méréseket végeztünk, területet számoltunk, kiszámítottuk a vetőmag igényt. Ez alapján a www.vegetableplanner.com felületen elkészültek a látványtervek is.

 A projekt zárásaként a 3. napon elmeséltük iskolatársainknak, hogy mivel töltöttük az elmúlt napokat. (Persze irigykedtek ránk), majd  versenyt hirdettünk.

20170407_124509

 Az elkészült QR kódokat kiragasztottuk a folyosó falára, a gyerekek  mobileszközök (mobiltelefon, tablet) segítségével leolvasták őket, a feltett kérdésre páronként válaszoltak.

QR kódot olvasunk

QR kódot olvasunk

A közös munkát beszélgetőkörben értékeltük.

Értékelünk

Értékelünk

A közös munkát filmen örökítettük meg, amelyet természetesen a gyerekek vágtak, szerkesztettek meg a movie maker segítségével.

A projektünkről szóló film megtekinthető itt:

https://drive.google.com/file/d/0B18f4zgB9LjwTnlRSnI4RS01NVE/view

 

A Digitális Témahét projektje alapul szolgált az iskolakert programunk megvalósításához. A témahetet követően a kertben elkezdődtek a „valódi” munkák. De ez már egy másik projekt kezdete….

Veteményezünk

Veteményezünk